Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Dyrekcja

Arkadiusz Błochowiak - Likwidator
Grażyna Żytkowiak - Główna Księgowa
Adres:
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
tel.: 61 64 75 401
tel.: 61 85 22 069
fax.: 61 852 55 61
Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt