Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Struktura organizacyjna

Znowelizowana ustawa o prawie wodnym odebrała samorządom województw kompetencje związane z gospodarką wodną. W dniu 1 stycznia 2018 roku powstał nowy podmiot, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, który zintegrował wszystkie służby zajmujące się tymi zagadnieniami. „Wody Polskie” zastąpiły krajowy i regionalne zarządy gospodarki wodnej. Odpowiadają za stan polskich rzek i jezior oraz inwestycje przeciwpowodziowe i pozwolenia wodno-prawne. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2018 r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu postawiony został w stan likwidacji z terminem zakończenia do 30.09.2019 r.
Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt