Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Zamówienia publiczne

Zadanie w zakresie
Ze względu na wartość
Tryb postępowania
Rodzaj zamówienia
Dział / sekcja
Zamawiający
Zamówienia
Daty składania ofert - (format daty RRRR-MM-DD)
Daty ogłoszenia - (format daty RRRR-MM-DD)
Sortowanie

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt